Splošni pogoji

 1. Vpisati se je mogoče tekom celega leta, pogoj pa je izpolnjen elektronski vpisni list ali vpisni list, ki ga učenci dobijo pri prvi uri. Vpis poteka brez sprejemnih preizkusov, saj dajemo vsem otrokom in
  odraslim možnost do glasbenega znanja. Na koncu šolskega leta nimamo izpita, na željo učencev pa jih lahko pripravljamo za izpit v javni glasbeni šoli.
 2. Šola na začetku vsakega meseca izda račun za tekoči mesec, možni so samo mesečni paketi in ne posamezne ure (izjema je pouk na domu), plačnik pa je dolžan prispevek poravnati do datuma, navedenega na računu. Letni znesek plačila je razdeljen na 10 enakih obrokov, zato se strošek mesečnega plačila ne spreminja glede na število ur v posameznem mesecu (izjema je pouk v poletnih mesecih-julij, avgust).
 3. Če prispevek staršev ni poravnan dva meseca, se lahko učencu onemogoči obiskovanje pouka, dokler se vse obveznosti ne poravnajo. Po drugem opominu o neplačilu dolg preide v izvršbo in
  izterjavo. V primeru nastanka izrednih finančnih situacij je možno vložiti prošnjo za zmanjšanje višine prispevka. Vodstvo na podlagi ustreznih dokazil in osebnega pogovora odloči, ali bo prošnji ugodilo,
  in v kolikšni meri.
 4. Pouk inštrumenta poteka po individualnem dogovoru z učiteljem (pogostost in trajanje pouka, se razlikujejo glede na izbran program).
 5. Vsak izostanek od individualnega pouka mora biti sporočen učitelju oz. vodstvu šole vsaj dva dni vnaprej. Če izostanka ne sporočite pravočasno, se le ta ne nadomešča (izjema so izredni primeri, ki se
  nadomeščajo: bolezen, smrt v družini,…). V primeru nadomeščanja vas učitelj obvesti o enem, izjemoma dveh možnih prostih termih za nadomeščanje. Ne-javljene odsotnosti od pouka se ne nadomešča. Mesečni prispevek se v primeru izostankov pri pouku ne zmanjšuje!
 6. V primeru odsotnosti učitelja je nadomeščanje zagotovljeno in se dogovori individualno z vsakim učencem posebej. Namesto nadomestnega termina lahko šola zagotovi tudi ustreznega
  nadomestnega učitelja. Mesečni prispevek se v primeru odsotnosti učitelja ne zmanjšuje, ure se nadomestijo!
 7. Z vpisom v glasbeno šolo nam dovoljujete, da vam občasno po e-pošti ali navadni pošti posredujemo vabila na šolske nastope, koncertne dogodke, možne izlete, ter vse novosti in druge pomembne informacije. Vsi podatki so skrbno varovani in v nobenem primeru niso posredovani tretji osebi, ter se uporabljajo le za namene uspešnega izvajanja pouka in sodelovanja, komunikacije,
  personaliziranega pristopa učencu in obveščanju o dogodkih, novostih in posebnih ponudbah.
 8. Z vpisom v glasbeno šolo nam prav tako dovoljujete, da se lahko v sklopu šole, pouka in na vseh dogodkih, ki jih organizira glasbena šola Kantilena, fotografira in snema udeležence (vas, vaše otroke oz. učence) ter se pridobljeno gradivo uporablja kot arhivsko gradivo podjetja in udeležencev (razmnoževanje filmov in slik za spomin), se gradivo objavlja na spletni strani, socialnih omrežjih in oglasni deski šole, ter ostale promocijske namene glasbene šole Kantilena.
 9. Z vpisom v glasbeno šolo Kantilena, naročilom ali plačilom katere koli izmed naših storitev potrjujete, da ste seznanjeni z določili splošnih pogojev poslovanja naše glasbene šole, ki so objavljeni na spletni strani www.kantilena.si.