Kitara (klasični ali zabavni program)

Učenje klasične kitare zasebna glasbena šola
  • 1x tedensko (45 minut)
  • 2x tedensko (kombiniran program 30 min)

Klasični program:
Pouk v zasebni glasbeni šoli Kantilena poteka po programu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, seveda pa se prilagodimo željam, možnostim in potrebam vsakega posameznika. Program je namenjen tistim, ki se želijo naučiti igranja kitare, v uro učenja pa so vključene tudi osnove teorije, tako za začetnike kot tudi učence z že osnovnim znanjem.

Zabavni program:
Zabavni program je namenjen učencem, ki se želijo naučiti osnovnega igranja na kitaro (branje akordov, tablatur), brez branja not in glasbene teorije, če si tega ne želijo. Program zajema tudi petje ob spremljavi kitare, učitelj pa se prilagodi izbiri programa in željam učenca.

Možen je tudi kombiniran program, 1x tedensko klasičen in 1x tedensko zabavni program.

Za kvaliteten pouk igranja kitare učenci potrebujejo glasbilo, na katerega lahko vadijo doma. Pri
nakupu ustreznega inštrumenta, vam je na voljo lahko tudi naš mentor.

Vpiši se

Učenje kitare preko Skype

Glasbena šola Kantilena nudi tudi Skype učenje na daljavo. Pouk poteka individualno z učiteljem, glasbeno predznanje in izkušnje pa niso potrebne. Program učitelj prilagodi potrebam učenca, lahko se tudi kombinira z urami v učilnici. Program učenja online je enakovreden učenju na šoli, vendar vas razbremeni voženj do šole in nazaj, s čimer prihranite ogromno časa. Vse kar potrebujete je ustrezen inštrument in prostor v katerem se lahko dela nemoteno.

Vpiši se